Espa
Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Συχνές ερωτήσεις

Αναζητήστε πληροφορίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν, όπως:


 • υπολογισμός παραγόμενων ΑΕΚΚ και σύνταξη ΣΔΑ
 • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ
 • ανακύκλωση μπάζων
 • παράνομη απόθεση μπάζων
 • κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ,
 • δαπάνες διαχείρισης ΑΕΚΚ στις δημόσιες συμβάσεις και άλλα

Είμαι πολίτης και θέλω να μάθω

 • Εάν πέσει στην αντίληψη σας χώρος παράνομης απόθεσης μπαζών, επικοινωνήστε μαζί μας ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας μας στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία και όποιο άλλο στοιχείο διαθέτετε (πχ φωτογραφίες), ή τηλεφωνικά. Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε το Δήμο της περιοχής σας.
 • Την αρμοδιότητα έχουν οι Δήμοι οι οποίοι άμεσα πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλία για την απομάκρυνση των ΑΕΚΚ και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας – ανακύκλωσης, μέσω εγκεκριμένων ΣΕΔ ΑΕΚΚ. Μπορείτε να δείτε σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προς τους Δήμους.
 • Τα απόβλητα, ανεξάρτητα από την ποσότητα τους, πρέπει να οδηγηθούν σε μονάδα ανακύκλωσης.

  Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, πατώντας στην επιλογή μενού “Υποστήριξη – Κατάρτιση σύμβασης” ή επικοινωνήσετε μαζί μας, για να σας ενημερώσουμε πώς θα παραληφθούν τα μπάζα από μονάδα ανακύκλωσης που συνεργάζεται με το ΣΣΕΔ. Επικοινωνήστε με μια αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής – μεταφοράς, για τη μεταφορά των Αποβλήτων σε μια από τις συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης και για να προμηθευτείτε με ειδικό κάδο ή κοντέινερ εφόσον χρειάζεστε.
 • Το κόστος διαχείρισης περιλαμβάνει:

  Α) τη συλλογή και μεταφορά, δηλαδή την προμήθεια κάδου και την μεταφορά των ΑΕΚΚ (μπάζα) στην μονάδα.

  Το συγκεκριμένο κόστος πληρώνεται στην εταιρεία συλλογής – μεταφοράς που επιλέγετε.

  Β) την εισφορά που καταβάλλετε στο ΣΣΕΔ για την καταγραφή, επεξεργασία – ανακύκλωση των ΑΕΚΚ (μπάζα) στη μονάδα.

  Μπορείτε να δείτε τις εισφορές, ανάλογα με το είδος των ΑΕΚΚ, εδώ.

  Ένα πρότυπο σύμβασης με το ΣΣΕΔ μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • Όχι. Το συνολικό κόστος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που πληρώνει ο καθένας μας για την αποκατάσταση των μπαζωμένων ρεμάτων και άλλων περιοχών και την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται στους οικισμούς και στα σπίτια από πλημμύρες. Επίσης, το κόστος παραγωγής πρώτων υλών, ιδιαίτερα το ενεργειακό, είναι μεγαλύτερο από το κόστος των ανακυκλωμένων υλικών (δευτερογενών πρώτων υλών).
 • Από τη νομοθεσία και συγκεκριμένα από το άρθρο 30 του Ν.4819/2021 και το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010. Η υποχρέωση πηγάζει από το Σύνταγμα που προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Ο Νόμος ορίζει ότι υπεύθυνος για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι ο παραγωγός τους.

  Εξάλλου, είναι υποχρέωση όλων μας η ανάσχεση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και η εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ συμβάλλει σημαντικά.
 • Η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών στο περιβάλλον δημιουργεί κινδύνους, όπως πυρκαγιών και πλημμυρών. Υποβαθμίζεται αισθητικά και ρυπαίνεται το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και το έδαφος. Συχνά τα μπάζα (ΑΕΚΚ) περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες. Ακόμη σοβαρότερους κινδύνους για το περιβάλλον και την πανίδα επιφέρει το συχνό φαινόμενη της απόθεσης μπαζών σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και υγροβιότοπους. Διαβάστε περισσότερα για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

Είμαι υπόχρεος διαχειριστής και θέλω να μάθω

 • Α. Πριν την έκδοση της άδειας ή την έγκριση εργασίας Πρέπει να συμβληθείτε με ένα εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Μπορείτε να δείτε ένα πρότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ εδώ.

  Για την κατάρτιση του ιδιωτικού συμφωνητικού πρέπει να εισάγετε όλα τα στοιχεία σας στην ειδική φόρμα. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ΟΛΑ τα πεδία και να πατήσετε την επιλογή ΥΠΟΒΟΛΗ στο τέλος της φόρμας. Με νέα, ξεχωριστή ΥΠΟΒΟΛΗ επισυνάπτετε τα αρχεία που απαιτούνται. Για να υποβάλετε το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) πρέπει να το συμπληρώσετε με τη βοήθεια του/της μηχανικού σας, αφού το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας ή από αυτό το σημείο.

  Η σύμβαση αποστέλλεται σε διάστημα 2 – 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που υποβάλλονται το αίτημα και τα αρχεία.

  Β. Στη φάση υλοποίησης

  Πρέπει να μεταφέρετε όλα τα παραγόμενα ΑΕΚΚ στην μονάδα ανακύκλωσης της επιλογής σας που συνεργάζεται με το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. Η μεταφορά για ποσότητες μεγαλύτερες των 500 κιλών απαιτεί άδεια συλλογής – μεταφοράς, οπότε πρέπει να συνεργαστείτε με μια εταιρεία συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ, εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Η μονάδα ζυγίζει την ποσότητα που υποδέχεται και εκδίδει δελτίο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Κάθε μήνα το ΣΣΕΔ εκδίδει αντίστοιχο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής.

  Γ. Μετά την ολοκλήρωση

  Μετά την παράδοση στην μονάδα ανακύκλωσης του συνόλου των παραγόμενων ΑΕΚΚ και την εξόφληση του/των εκδοθέντος/ων τιμολογίου/ων, εισάγετε το αίτημα για ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στην αντίστοιχη φόρμα.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με την ΑΝΑΚΕΜ.
 • Η καταβολή των ποσών είναι ανάλογη με τις ποσότητες που παραλαμβάνονται στη μονάδα επεξεργασίας και ξεκινά όταν αρχίζουν οι παραδόσεις. Εάν το έργο δεν πραγματοποιηθεί, δεν οφείλεται τίποτε στο ΣΣΕΔ. Εάν πρόκειται για άδεια δόμησης και περάσει άπρακτη η τετραετία, παύει η ισχύς της σύμβασης μαζί με την ισχύ της άδειας και σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας ανανεώνεται και η ισχύς της σύμβασης.
 • Η εγγυητική επιστολή προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ 36259/2010, εκδίδεται υπέρ του Δήμου στον οποίο ανήκει το έργο και κατατίθεται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μαζί με το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ). Υπολογίζεται στο 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ή στο 0,2% του προϋπολογισμού εάν πρόκειται αποκλειστικά για έργο εκσκαφής. Η εγγυητική επιστολή και το ΣΔΑ είναι αναπόσπαστα τμήματα της διαδικασίας έκδοσης άδειας από τις υπηρεσίες δόμησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται 10 ημέρες μετά την έκδοση της βεβαίωσης παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
 • Όχι, δεν προβλέπεται για δημόσια έργα. Πρέπει μόνο να συμπληρώσετε το ΣΔΑ και να συνάψετε σύμβαση με το ΣΣΕΔ, τα οποία και θα υποβάλετε στην αρμόδια επιτροπή επίβλεψης του έργου, μαζί με όλα τα άλλα δικαιολογητικά για την υπογραφή εκτέλεσης του έργου.
 • Η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων(ΑΕΚΚ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μελέτη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2020» η οποία εκπονήθηκε από την Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REFORM) στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας στο ΥΠΕΝ του έργου “Υποστήριξη για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας”
  Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ για:
  • Νέες κατασκευές και προσθήκες υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης:CW = (NC + EX) * VW * D

   όπου:
   CW: Απόβλητα Κατασκευής σε τόνους
   NC: Νέα επιφάνεια οικοδομής σε m 2
   EX: Επιφάνεια προσθηκών σε υπάρχουσες κατασκευές σε m 2
   VW: Όγκος παραγόμενων αποβλήτων ανά επιφάνεια κατασκευής σε m 3 /m 2
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε τόνους/m 3

  • Κατεδαφίσεις υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης:DW = ND * SD * WD * D

   όπου:
   DW: Απόβλητα Κατεδαφίσεων σε τόνους
   ND: Αριθμός Κατεδαφίσεων
   SD: Μέση Επιφάνεια Κατεδαφιζόμενου Κτηρίου σε m 2
   WD: Όγκος παραγόμενων αποβλήτων ανά m 2 επιφάνειας κατεδάφισης σε m 3 /m 2
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε τόνους/m 3


   Σημείωση: Για κατεδαφίσεις το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ δέχεται αναλυτικούς υπολογισμούς, οι οποίοι μαζί με σχέδια ή φωτογραφίες μπορούν να δικαιολογήσουν αποκλίσεις από την παραπάνω εξίσωση.
  • Εκσκαφές υπολογίζονται βάσει της εξίσωσης :EW = NDc * ES * ED * D

   όπου:
   EW: Απόβλητα Εκσκαφών σε tn
   ND: Αριθμός Νέων Αδειών Οικοδομής
   ES: Μέση Επιφάνεια Εκσκαφής σε m 2
   ΕD: Μέσο Βάθος Εκσκαφής σε m
   D: Πυκνότητα Αποβλήτων σε tn/m 3

  • Για εργασίες ανακαίνισης δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ και προτείνεται αναλυτικός υπολογισμός για την εκτίμηση του βάρους τους.Για τις παραπάνω εξισώσεις προτείνεται να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι του Πίνακα που ακολουθεί.
   Παράμετροι Μαθηματικού Μοντέλου προσαρμοσμένοι στην Ελληνική Πρακτική
   Παράμετρος Τιμή
   VW 0,06 m 3 /m 2
   D Κατασκευής 1,6 tn/m
   WD 0,8 m 3 /m 2
   D Κατεδάφισης 1,6 tn/m 3
   SD* 130 m 2
   ES* 130 m 2
   ED* 3 m
   D Εκσκαφής 1,4 tn/m 3
   [Fatta et al, 2003, Kourmousis F., 2013, LIFE03/TCY/CY/018]
   * Προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν η τιμή δεν είναι γνωστή
 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ μπορείτε να βρείτε υποστήριξη στην ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
 • Εάν ο Νομός καλύπτεται από ΣΣΕΔ που έχει συνεργαζόμενη μονάδα επεξεργασίας στο Νομό, τότε πρέπει να συνεργαστείτε με αυτό το ΣΣΕΔ και να οδηγήσετε τα ΑΕΚΚ στην τοπική μονάδα. Εάν δεν υπάρχει μονάδα στο Νομό, μπορείτε να τα οδηγήσετε στην κοντινότερη μονάδα. Ακόμη κι αν δεν καλύπτεται ο Νομός από ΣΣΕΔ, τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται σε αδειοδοτημένο χώρο και μην γίνεται ανεξέλεγκτη απόθεση. Για την μεταφορά πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και φυσικά το οικονομικό κόστος.
 • Μείωση του κόστους πετυχαίνετε με το συνδυασμό της μεταφοράς ΑΕΚΚ προς τη μονάδα ανακύκλωσης με ταυτόχρονη προμήθεια δευτερογενών υλικών για το έργο. Επίσης, εφαρμόζοντας διαλογή στην πηγή, ώστε να οδηγείτε στη μονάδα επεξεργασίας όσο το δυνατόν διαχωρισμένα τα διάφορα είδη των ΑΕΚΚ.
 • Ναι, με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την προϋπόθεση να εκδοθεί ΠΠΔ. Πρέπει να συμβληθείτε με ΣΣΕΔ ως μονάδα ανακύκλωσης.
 • Το ξέσμα ασφάλτου είναι απόβλητο με τον κωδικό ΕΚΑ 17 .03 ,02 και πρέπει να παραδοθεί σε συνεργαζόμενες με ΣΣΕΔ μονάδες.
 • Οι εταιρείες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για την δραστηριότητα της συλλογής μεταφοράς αποβλήτων με τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ της κατηγορίας 17, να είναι συμβεβλημένες με ΣΣΕΔ και να οδηγούν τα ΑΕΚΚ σε συνεργαζόμενη με το ΣΣΕΔ μονάδα επεξεργασίας.
 • Στις περιοχές που καλύπτονται από ΣΣΕΔ η υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με το ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτική, όπως και η εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται βαριές χρηματικές ποινές και ποινή φυλάκισης έως 2 έτη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 4042/2012 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος»

Εργάζομαι σε δημόσια υπηρεσία και θέλω να μάθω

Κατάρτιση νέας σύμβασης και Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής

Για να συνάψετε σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Αίτημα για νέα σύμβαση
Αίτημα για Βεβαίωση Παραλαβής