Espa

Πολιτική ποιότητας & περιβάλλοντος

Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Υποστήριξη

Πολιτική ποιότητας & περιβάλλοντος

Η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. είναι ένα «Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων» με εμβέλεια σε 8 Περιφέρειες και 19 Περιφερειακές Ενότητες.


Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας, και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας.

Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Η Διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας έχουν γνώση και ενστερνίζονται απόλυτα την
Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει καθιερώσει και εφαρμόζει η εταιρεία.
Η Διοίκηση της «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» από την πλευρά της δεσμεύεται για τα ακόλουθα:
Την ενημέρωση ιδιωτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανακύκλωση ΑΕΚΚ.

Την υποστήριξη και εποπτεία των συμβεβλημένων μονάδων επεξεργασίας ως προς τις διαδικασίες ανακύκλωσης που εφαρμόζουν.

Την υποστήριξη και εποπτεία των υπόχρεων διαχειριστών για την ορθή διαλογή των αποβλήτων, καθώς και για τις δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και επεξεργασίας τους.

Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών για τα θέματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

Τη στήριξη των Δημόσιων Υπηρεσιών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων για την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και στην διαχείριση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης μπαζών.

Την πλήρη εναρμόνιση της με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτέςCαποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.
Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Εικόνα Σχετιζόμενη με το παρών στοιχείο
Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα και το Περιβάλλον και την επίτευξη τους.

Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού αναφορικά με θέματα ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η eταιρεία σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

Για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΟΣΔ.

Η παρούσα Πολιτική, ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.


Θεσσαλονίκη – 1 Οκτωβρίου 2018
Αναθεωρήθηκε 2 Ιανουαρίου 2022


Για την ΑΝΑΚΕΜ


Ηλίας Δημητριάδης

Κατάρτιση νέας σύμβασης και Έκδοση βεβαίωσης παραλαβής

Για να συνάψετε σύμβαση με την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε και προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούμε να εισάγετε τα στοιχεία σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Αίτημα για νέα σύμβαση
Αίτημα για Βεβαίωση Παραλαβής