Espa
/

Η ΑΝΑΚΕΜ στο συνέδριο GREEN DEAL GREECE 2021 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, κ. Ηλίας Δημητριάδης, συμμετείχε στις εργασίες του 1ου συνεδρίου GREEN DEAL GREECE 2021 που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το Συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με στόχο να ανοίξει η δημόσια συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην Ελλάδα.

Στην ομιλία του, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθιστά επιτακτική τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην κατασκευή τεχνικών έργων, από τη σκοπιά της κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών πόρων. Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει τα μέγιστα η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) η οποία γίνεται μέσω Συλλογικών Συστημάτων (ΣΣΕΔ), όπως η ΑΝΑΚΕΜ.

Στα χρόνια που λειτουργούν τα ΣΣΕΔ, υπογράμμισε ο κ. Δημητριάδης, περιορίστηκε σημαντικά η παράνομη απόθεση των ΑΕΚΚ και προήχθη η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας έτσι, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Όπως εξήγησε, μόνο η ΑΝΑΚΕΜ έχει επεξεργαστεί και αξιοποιήσει 4,5 εκατ. τόνους ΑΕΚΚ και έχει διαθέσει στην αγορά περισσότερους από 1,5 εκατ. τόνους δευτερογενή υλικά.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΑΝΑΚΕΜ στάθηκε στις αλλαγές που φέρνει το Άρθρο του 30 του υπό κατάθεση σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την Ανακύκλωση, οι οποίες, όπως σημείωσε, σηματοδοτούν ένα μεγάλο πισωγύρισμα στη διαχείριση των ΑΕΚΚ και σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον, αλλά και τα έργα.

Συγκεκριμένα, με το Άρθρο 30:

  1. Καταργείται ο θεμελιώδης Ν. 2939/11 για την εναλλακτική διαχείριση, που προβλέπει ότι οι παραγωγοί ΑΕΚΚ οργανώνουν συστήματα ή συμβάλλονται με συστήματα.
  2. Καταργείται κάθε δυνατότητα ελέγχου – εποπτείας με αποτέλεσμα την επιστροφή στο παρελθόν, με τα ΑΕΚΚ να καταλήγουν στα ρέματα και τα δάση.
  3. Τίθεται σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των έργων καθώς η σωστή ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, η οποία αποτελεί προϋπόθεση, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τη στιγμή που ο παραγωγός και ο ανακυκλωτής των αποβλήτων θα είναι η ίδια εταιρεία.
  4. Αυξάνεται η ανεργία, καθώς θα απωλεσθεί έως και το 50% των εσόδων των επιχειρήσεων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ δίχως να μειώνονται οι ανάγκες ανακύκλωσης.
  5. Καταλύεται η ισονομία, διότι οι κατασκευαστές θα ανακυκλώνουν ΑΕΚΚ χωρίς την ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οποία ακολουθούν οι λοιπές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
  6. Οι ασάφειες ως προς την εφικτότητα εφαρμογής, η σύγκρουση με άλλες νομοθετικές διατάξεις και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τις μονάδες ανακύκλωσης θα οδηγήσουν σε καταγγελίες και πολλά έργα θα αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις.

  7. Στον αντίποδα, η ΑΝΑΚΕΜ, τόνισε ο κ. Δημητριάδης, έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την οργάνωση και υποστήριξη των υπηρεσιών αδιεοδότησης των τεχνικών έργων, για την αυστηροποίηση των ελέγχων και της εποπτείας από τη μεριά της πολιτείας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και για την αναβάθμιση του κλάδου εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων προδιαγραφών και κανόνων για την έγκριση και λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ, βάσει στελέχωσης, συνεργαζόμενων Μονάδων κλπ.

Share on Linkedin
Διαδικτυακή Ημερίδα για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Χαλκιδική
Η ΑΝΑΚΕΜ προσκεκλημένη στην Βουλή των Ελλήνων, στη συνεδρίαση ακρόασης φορέων της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου