Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα ακόλουθα πεδία:

Συμβαση Ιδιωτικου εργου
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε οτι έχετε πατήσει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ στην φόρμα υποβολής στοιχείων, πριν προχωρήσετε στην επισύναψη των αρχείων.

Παρακαλούμε επισυνάψτε τα απαραίτητα αρχεία παρακάτω.

Τίτλος έργου:

Τεχνική Έκθεση:

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων*:

*Το ΣΔΑ υποβάλλεται σε μορφή excel