Espa
/

Η ΑΝΑΚΕΜ καθαρίζει από μπαζοαπορρίμματα τέσσερις χώρους στην περιοχή του Μεσολογγίου και του Αγρινίου

Ακόμη μία πρωτοβουλία για τον καθαρισμό χώρων ιστορικών – παράνομων αποθέσεων Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αναλαμβάνει η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Έπειτα από μια σειρά ανάλογων δράσεων σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, σειρά έχει τώρα η Αιτωλοακαρνανία. Πρόκειται για μια δράση που σχεδιάστηκε και διοργανώθηκε από την εταιρεία και υλοποιείται με την υποστήριξη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευμένων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Η πιλοτική δράση που έχει προγραμματίσει και υλοποιεί η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., αφορά τον καθαρισμό και την αποκατάσταση τεσσάρων χώρων και συγκεκριμένα:

α) δύο χώρων πλησίον του Αγρινίου με το τοπωνύμιο «Λυσιμαχεία»

β) ενός χώρου πλησίον της Ιεράς πόλεως του Μεσολογγίου

γ) κι ενός ακόμη στο Φαράγγι Κλεισούρας

Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν επιλεγεί έπειτα από αυτοψίες, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το οικοσύστημα αυτών των περιοχών, τη σύνθεση των αποβλήτων και την προσβασιμότητα.

Ο καθαρισμός αυτών των χώρων με τη συλλογή των ΑΕΚΚ και μπαζοαπορριμμάτων, καθώς και η επεξεργασία τους θα γίνει με έξοδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και θα υλοποιηθεί από κατάλληλους εργολάβους και τις κατά τόπο συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας – ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία της η ΑΝΑΚΕΜ, πέρα από την ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει στον καθαρισμό και την προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων περιοχών και οικοσυστημάτων, στην κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη σχετικών δράσεων και στην προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ ώστε να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος.

Θέλει επίσης να καταδείξει πως είναι δυνατή η ανακύκλωση και η αξιοποίηση στον μέγιστο δυνατό βαθμό των διάσπαρτων ΑΕΚΚ, τα οποία ρυπαίνουν το έδαφος και τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για τη χλωρίδα και την σπάνια πανίδα των περιοχών, υποβαθμίζουν το φυσικό τοπίο και πλήττουν τόσο τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις, όσο και τις δραστηριότητες ήπιου τουρισμού και αναψυχής που μπορούν να αναπτυχθούν.

Από τις τέσσερεις περιοχές υπολογίζεται ότι θα συλλεχθεί ποσότητα της τάξης των 7.000 τόνων αποβλήτων, αποτελούμενα από ΑΕΚΚ με προσμίξεις από ξύλα, πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες, ογκώδη απόβλητα κλπ. Από την παραπάνω ποσότητα, ποσοστό της τάξης του 75% θα απομακρυνθεί από τις όχθες της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Τα απόβλητα θα μεταφερθούν σε κοντινές Μονάδες Ανακύκλωσης. Το μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται να μετατραπεί σε δευτερογενές υλικό, κατάλληλο προς επανάχρηση.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, ώρα 10.30, στην είσοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, ο οποίος θα παραστεί και ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κωνσταντίνος Λύρος, ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Νικόλαος Χιωτάκης, η Προϊσταμένη Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, Σοφία Τζαρούχη και εκπρόσωποι του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Share on Linkedin
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
Ξεκίνησε ο καθαρισμός από μπάζα και άλλα απόβλητα, τεσσάρων οικολογικά ευαίσθητων περιοχών σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι