Espa
/

Αποτελέσματα της ημερίδα για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο Αγρίνιο

Το θεσμικό πλαίσιο και τις καλές πρακτικές στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ώστε να περιοριστεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόθεσής τους σε παράνομους μπαζότοπους, ανέδειξε η ημερίδα η οποία έγινε την Παρασκευή 28 Ιουνίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο. Θέμα της ήταν «Η εφαρμογή της Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» και τη διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας.


Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ως προς τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων καθώς και οι ανάγκες και εξελίξεις στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των ΑΕΚΚ και των δευτερογενών υλικών.

Στη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της ημερίδας παρουσιάστηκαν: το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη διαχείριση αυτών των αποβλήτων, οι τρόποι εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, καθώς και η αξιοποίηση των ΑΕΚΚ και των δευτερογενών υλικών στον τομέα των κατασκευών, ενώ στη δεύτερη συνεδρία πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της ορθής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

  • Το ποσοστό ανακύκλωσης στη χώρα μας δεν φτάνει το 20%, ενώ ο στόχος είναι το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 70% των αποβλήτων μέχρι το 2020.
  • Τα ΑΕΚΚ ή κοινώς τα μπάζα, αποτελούν μία τεράστια και ανεπούλωτη περιβαλλοντική πληγή καθώς χιλιάδες τόνοι αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων καταλήγουν καθημερινά σε ρέματα, δάση και δημόσιους χώρους, ενώ θα μπορούσαν να ανακτηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, έχουν εντοπισθεί σε ευαίσθητες οικολογικά και προστατευόμενες περιοχές.
  • Υπάρχει ανάγκη για συνεχή ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και των φορέων σε θέματα γύρω από την κυκλική οικονομία και ιδίως την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
  • Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ αποτελεί ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, με μετόχους τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες και το πρώτο ΣΣΕΔ που αξιολογήθηκε και ανανέωσε την έγκριση του από τον ΕΟΑΝ με βάση το νέο νόμο 4495/2017. Με τη δραστηριότητά της, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Την περίοδο 2013 – 2018 διαχειρίστηκε περίπου 1.300.000 τόνους, από τους οποίους ανακτήθηκαν περισσότεροι από τους μισούς (650.000 τόνοι) που μετατράπηκαν σε υλικό για τεχνικά έργα.
  • Επισημάνθηκε, τέλος, ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι ώστε όταν καλούν εταιρείες για να παραλάβουν τα μπάζα τους να ζητούν απ’ αυτές την αναγκαία βεβαίωση από Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης προκειμένου να είναι σίγουροι ότι τα μπάζα τους θα παραληφθούν από αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας και δεν θα καταλήξουν σε κάποιο ρέμα, δασική έκταση ή ανεξέλεγκτη χωματερή.

Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισαν ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ι. Τσιρώνης και ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης Αγρινίου κ. Α. Καλαμπαλίκης.


Οι παρεμβάσεις

– Ο βουλευτής και πρώην αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Ιωάννης Τσιρώνης ανέλυσε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και τη θέση της διαχείρισης των ΑΕΚΚ σ’ αυτή, τις δυνατότητες διείσδυσης των δευτερογενών υλικών στην αγορά και τις νέες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν στον τομέα. Επίσης έθεσε σημαντικά θέματα για τη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως το ρόλο των Συστημάτων και τη σχέση τους με τους διαχειριστές και τον έλεγχο της παράνομης απόθεσης και επί της συνολικής οργάνωσης της διαχείρισης των ΑΕΚΚ.

– Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανός Μπλέτσας εστίασε στις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας και εξειδίκευσε προτάσεις και ευκαιρίες για την Αιτωλοακαρνανία, ενώ δεσμεύτηκε στην επεξεργασία προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εναλλακτική Διαχείριση των ΑΕΚΚ.


– Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., Ηλίας Δημητριάδης αναφέρθηκε αναλυτικά στον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας που σήμερα συνεργάζεται με 57 μονάδες ανακύκλωσης αποβλήτων και στη νομοθεσία που διέπει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, για την οποία ζήτησε να τηρείται από τους υπόχρεους διαχειριστές, ώστε να  αποτραπεί η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Παρουσίασε στοιχεία για το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων στην Αιτωλοακαρνανία, υπολογίζοντας ότι από το 2008 έως το 2018 έχουν αποτεθεί στο περιβάλλον, από δραστηριότητες εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων ποσότητες αποβλήτων που θα μπορούσαν καλύψουν  192 γήπεδα ποδοσφαίρου σε ύψος 2 μέτρων.

– Ο Ιωάννης Παπαηλιόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας «Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανέλυσε τις διαδικασίες επεξεργασίας και ανακύκλωσης στις μονάδες, ενημέρωσε για τα παραγόμενα δευτερογενή υλικά και τι δυνατότητες χρήσης τους στα δημόσια έργα και τόνισε πως η μη διαλογή στην πηγή αυξάνει σημαντικά, μέχρι και επτά φορές το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

– Η Άννα Μίχου, Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.,  περιέγραψε τη διαδικασία σύναψης σύμβασης διαχείρισης ΑΕΚΚ των υπόχρεων διαχειριστών με την ΑΝΑΚΕΜ, καθώς και τον τρόπο ελέγχου και βεβαίωσης της ορθής διαχείρισης. Επίσης, ανέλυσε τον τρόπο υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων αποβλήτων κατά την εκτέλεση ενός τεχνικού έργου και τη σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων που απαιτείται

Share on Linkedin
Ημερίδα στο Αγρίνιο
Θέση συνεργάτη Μηχανικού στην ΑΝΑΚΕΜ