Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος #LCMETRICA

Την Πέμπτη 2/6 στις 17.30, στον χώρο της έκθεσης @ThessCleanThessGreen · Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των εταίρων του προγράμματος L-CMETRICA «Κατασκευή λογισμικού Αποτίμησης Κύκλου Ζωής και υπολογισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατασκευών με χρήση δευτερογενών υλικών από Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων».
Εκ μέρους της ΑΝΑΚΕΜ συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Η. Δημητριάδης, η Μηχ. Περιβάλλοντος κα Ο. Λαμπρή, καθώς και η Σύμβουλος Ανάπτυξης κα Α. Μίχου η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος από πλευράς ΣΣΕΔ. Το ΑΠΘ εκπροσώπησαν ο Επ. Καθ. κ. Ελ. Αναστασίου και οι συνεργάτες του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Μ. Παπαχριστοφόρου, Α. Λιάπης και Φ. Κεσικίδου, ενώ από την εταιρεία THESS SA συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ι. Μαρκάκης.
 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» – «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας».
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://lcmetrica.gr/