Θωρακίζεται η Σαντορίνη απέναντι στους παράνομους μπαζότοπους

Ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος, σε μία από τις πλέον ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι το νησί της Σαντορίνης, αποτελεί η πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Θήρας, να ενημέρωσει κάθε εμπλεκόμενο στην εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, για την υποχρέωσή τους να μεριμνούν για την ορθή διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παράγονται από αυτά.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες η ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας, απέστειλε προς το σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Επαρχίας Θήρας έγγραφο, το οποίο κοινοποίησε και προς άλλους, όπου περιγράφει διεξοδικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Ειδικότερα, όπως αναλυτικά σημειώνει, “σύμφωνα με το αρ. 89 του ν.4685/2020, για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών, απαιτείται η σύμβαση με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Επίσης, προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) και τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, αποτελεί η έκδοση βεβαίωσης του ΣΣΕΔ για τις ποσότητες που παραλήφθηκαν”.

Στη συνέχεια η ΥΔΟΜ επισημαίνει πως η ισχύουσα νομοθεσία “προβλέπει ότι σε περιοχές που δεν λειτουργεί εγκεκριμένο ΣΣΕΔ κατά την έκδοση άδειας ή έγκρισης εργασιών, η σύναψη σύμβασης με ΣΣΕΔ είναι υποχρεωτική όταν ξεκινήσει η λειτουργία ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην Περιφερειακή Ενότητα εκτέλεσης του έργου, συνεργαζόμενο με κατάλληλα αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας-αξιοποίησης ΑΕΚΚ, σε οποιαδήποτε φάση εκτέλεσης του έργου”.

Η ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας υπογραμμίζει επίσης ότι “καθώς στο Δήμο Θήρας αυτή τη στιγμή λειτουργούν αδειοδοτημένες μονάδες ΑΕΚΚ, καλείστε να καταθέσετε στην υπηρεσία μας σύμβαση με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και εγγυητική επιστολή υπέρ ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας και να μεριμνήσετε για την παράδοση των παραγόμενων ΑΕΚΚ του έργου που εκτελείται, στη μονάδα που θα επιλέξετε”.

Τέλος, η ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας υπενθυμίζει προς όλους τους εμπλεκόμενους σε δημόσια και ιδιωτικά έργα ότι “σε κάθε οικοδομική εργασία (κατεδάφιση, εργασίες μικρής κλίμακας κ.λπ.) είναι υποχρεωτική η κατάθεση στην ΥΔΟΜ της βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων που εκδίδει το ΣΣΕΔ. Με την κατάθεση της βεβαίωσης παραλαβής αποβλήτων επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή”.

Το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., με το που δραστηριοποιήθηκε στο νησί, φρόντισε να ενημερώσει, τόσο με επιστολές όσο και δια ζώσης τα στελέχη της ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Ακολούθως η ΥΔΟΜ δραστηριοποιήθηκε αμέσως στο πλαίσιο του νόμου και των αρμοδιοτήτων της.

Η πρωτοβουλία αυτή της ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας είναι πολύ σημαντική καθώς αναμένεται να συμβάλει αποφασιστικά στο δραστικό περιορισμό της ανεξέλεγκτης και παράνομης απόθεσης μπάζων σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές του νησιού, ακόμη και στον ΧΑΔΑ Φηρών. Εκτός από το περιβάλλον, η πρωτοβουλία της ΥΔΟΜ προστατεύει και την τοπική οικονομία η οποία στηρίζεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην προσέλκυση τουριστών, χάρη στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά του νησιού. Συνεπώς, κάθε τι που πληγώνει το περιβάλλον, έχει επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία.

Διαδικτυακό σεμινάριο ΑΝΑΚΕΜ για τις συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης

Με επιτυχία διοργανώθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο της ΑΝΑΚΕΜ προς όφελος των συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022. Κατά τη διάρκεια του webinar αναλύθηκαν από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητριάδη και τα στελέχη του ΣΣΕΔ κες Όλγα Λαμπρή και Βασιλική Τσαγκαρλή, τα παρακάτω θέματα:
1. Υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 4819/2021.
2. Υποχρεώσεις των μονάδων επεξεργασίας – αξιοποίησης ΑΕΚΚ και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων του Ν.4819/2021
3. Απαιτήσεις της νομοθεσίας για την δραστηριότητα συλλογής – μεταφοράς ΑΕΚΚ.
Το έντονο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων εκφράστηκε μέσα από πλήθος ερωτήσεων, ιδιαίτερα για την 1η θεματική ενότητα, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλογος με προτάσεις από την μεριά τόσο εκπροσώπων των μονάδων, όσο και των στελεχών της ΑΝΑΚΕΜ.
Σε όλες τις συνεργαζόμενες μονάδες απεστάλη ενημερωτικό υλικό για τα παραπάνω θέματα.