Ο Δήμος Δέλτα νικητής του διαγωνισμού «Ενημερωθείτε για τα μπάζα – Κερδίστε για το Δήμο σας»

Νικητής του διαγωνισμού «Ενημερωθείτε για τα μπάζα – Κερδίστε για το Δήμο σας» που διοργάνωσε η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της έκθεσης BEYOND 4.0 αναδείχθηκε ο κ. Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού «Το δώρο που κληρώνεται στο Διαγωνισμό αφορά στην δωρεάν διοργάνωση περιβαλλοντικής δράσης στον Δήμο στον οποίο εργάζεται ή εκλέγεται ο Συμμετέχων. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων εργάζεται ή εκλέγεται σε ΟΤΑ Β’ βαθμού, η περιβαλλοντική δράση θα οργανωθεί στον Δήμο της Περιφέρειας του οποίου είναι δημότης.». Έτσι, ο ΟΤΑ που κερδίζει την περιβαλλοντική δράση είναι ο Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης.

Ο νικητής αναδείχθηκε με κλήρωση ανάμεσα στους 27 συμμετέχοντες που είχαν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του διαγωνισμού, μέσω ανεξάρτητης γεννήτριας τυχαίων  αριθμών, η οποία ανέδειξε τον αριθμό συμμετοχής 13 που αντιστοιχεί στον κ. Γιουτίκα.