Διαδικτυακό Σεμινάριο στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Π.Ε. Γρεβενών

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων και με σκοπό την υποστήριξη των συναδέλφων Μηχανικών, διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ, την Τετάρτη 31 Μαρτίου, ώρα 18.00.
Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η ισχύουσα Νομοθεσία, η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ στα έργα και η σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
Εισηγητές:
1. Ηλίας Δημητριάδης, Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων, Πρόεδρος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
2. Βασιλική Τσαγκαρλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Παρεμβάσεις:
1. Γιάννης Λυκοτραφίτης, Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου
2. Αλέκος Ντούνας, Πρόεδρος Ν.Ε. Γρεβενών, ΤΕΕ/ΤΔΜ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς που δραστηριοποιούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ηπείρου, στην Π.Ε. Λευκάδος και στην Π.Ε. Γρεβενών.

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση ΑΕΚΚ στις Π.Ε. Ρεθύμνου και Κω

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων και με σκοπό την υποστήριξη των συναδέλφων Μηχανικών, διοργανώνεται διαδικτυακό σεμινάριο για την Διαχείριση των ΑΕΚΚ, την Τετάρτη 10 Μαρτίου, ώρα 18.00. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μηχανικούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου και Κω.
Στο σεμινάριο θα αναλυθεί η ισχύουσα Νομοθεσία, η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος υπολογισμού των παραγόμενων ΑΕΚΚ στα έργα και η σύνταξη του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
Εισηγητές:
1. Ηλίας Δημητριάδης, Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων, Πρόεδρος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
2. Βασιλική Τσαγκαρλή, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Παρεμβάσεις:
1. Σπύρος Καλησπεράκης, Πρόεδρος Ν.Ε. Ρεθύμνου ΤΕΕ/ΤΔΚ
2. Γιώργος Χρυσουλάκης, Πρόεδρος Μ.Ε. Κω, ΤΕΕ/ΤΔ
Στόχος μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ερωτήσεις και τις απόψεις τους, γι’ αυτό απευθυνόμαστε στις συγκεκριμένες περιοχές. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί άμεσα και θα καλύψει όλες τις νέες περιοχές εμβέλειας της ΑΝΑΚΕΜ.