Εύβοια: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ανακύκλωση ΑΕΚΚ από την ΑΝΑΚΕΜ

Όπως στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, έτσι και στην ανακύκλωση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά “μπάζα”, έχουν γίνει βήματα στη χώρα μας, αλλά με πολύ βραδείς ρυθμούς.

Η συνήθης πρακτική είναι η παράνομη εναπόθεσή τους σε ρέματα και χωράφια καθώς πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι αυτή είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπάζων, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. Παράδειγμα, το ανυπολόγιστο κόστος από φυσικές καταστροφές, όπως έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, που εντείνονται ή προκαλούνται από μπάζα σε ρέματα και δασικές ή αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ΑΕΚΚ πρέπει να οδηγούνται, με ευθύνη αυτών οι οποίοι τα παράγουν, σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας οι οποίες συνεργάζονται με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

Η παρουσία στην Π.Ε. Ευβοίας

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ξεκίνησε την λειτουργία της στην Π.Ε. Ευβοίας τον Ιούνιο του 2020 και συνεργάζεται με μία Μονάδα Ανακύκλωσης στην περιοχή της Αμαρύνθου. Η έγκριση της ΑΝΑΚΕΜ στην Π.Ε. Ευβοίας, παρ’ όλη την προγενέστερη λειτουργία ΣΣΕΔ στο νομό, θα συμβάλει καθοριστικά στην ορθή και απόλυτα διαφανή εφαρμογή των διαδικασιών ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ που έχει ανάγκη η περιοχή. Επιθυμώντας η ΑΝΑΚΕΜ να συνεισφέρει στα παραπάνω στο μέγιστο βαθμό, πραγματοποίησε μέσω του διευθύνοντα συμβούλου της, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έκτακτες συναντήσεις ενημέρωσης και υποστήριξης, με στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας καθώς και με εκπρόσωπους της Αυτοδιοίκησης.

Ισχυρή παρουσία σε όλη τη χώρα

Το δίκτυο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. περιλαμβάνει ήδη ογδόντα (80) μονάδες ανακύκλωσης σε 12 Περιφέρειες και 33 Περιφερειακές Ενότητες (νομούς), ενώ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, τόσο σε γεωγραφική εμβέλεια όσο και σε συνεργαζόμενες μονάδες. Την περίοδο 2013 – 2019 η ΑΝΑΚΕΜ διαχειρίστηκε 2.130.000 τόνους ΑΕΚΚ, με μέση ετήσια αύξηση 80%. Τα απόβλητα ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 95% και αξιοποιούνται ξανά σε έργα υποδομής και ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας. Η ΑΝΑΚΕΜ συνεργάζεται με διαχειριστές ΑΕΚΚ (ιδιώτες, εργολάβους ιδιωτικών και δημοσίων έργων), με Μονάδες Επεξεργασίας και με Εταιρείες Συλλογής, Μεταφοράς και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΕΚΚ, για την αποτελεσματική διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων.

Η ΑΝΑΚΕΜ ζητά Πολιτικό Μηχανικό για απασχόληση στην ΠΕ Χαλκιδικής

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για συνεργασία σε υποκατάστημα της εταιρείας στην Π.Ε. Χαλκιδικής.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση ή Μεταπτυχιακό σε θέματα Περιβάλλοντος
 2. Εμπειρία σε έργα
 3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 5. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
 • ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και εργασίας σε συνθήκες υπό πίεση,
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 1. Αυτοψίες σε ιδιωτικά ή δημόσια έργα και σε χώρους παράνομης απόθεσης ΑΕΚΚ.
 2. Επικοινωνία και συναντήσεις με Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, με φορείς, με τεχνικές εταιρείες και με επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
 3. Διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών έναντι των αρμοδίων αρχών για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ.
 4. Συνεργασία και συμμετοχή σε συναντήσεις με τα στελέχη της εταιρίας, σύνταξη εκθέσεων απολογισμού.

 

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15/11/2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα: θέση Πολιτικού Μηχανικού – Χαλκιδική.

Εισήγηση του Προέδρου της ΑΝΑΚΕΜ Ηλία Δημητριάδη στο σεμινάριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του ΤΕΕ για τα ΑΕΚΚ

Με εκτενή εισήγηση για την παραγωγή και διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον τρόπο υπολογισμού και διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα συμμετείχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ σε σεμινάριο στην Λάρισα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONDEREFF και απευθυνόταν σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Τις εργασίες χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός.