Η ΑΝΑΚΕΜ ζητά Πολιτικό Μηχανικό για άμεση πρόσληψη

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. ζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για άμεση πρόσληψη στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα:

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
 2. 5ετής εμπειρία σε έργα.
 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 4. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

 • δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα,
 • ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και εργασίας σε συνθήκες υπό πίεση,
 • άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,
 • μόνιμη κατοικία στην Αττική.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε έργα κατεδάφισης κτιρίων.
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

 1. εργασία σε έργα κατεδάφισης κτιρίων
 2. οργάνωση και επίβλεψη διαδικασιών διαλογής και αξιοποίησης ΑΕΚΚ
 3. σύνταξη αναφορών και συμμετοχή στην σύνταξη απολογισμού

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com με την ένδειξη στο θέμα: θέση Πολιτικού Μηχανικού – Αττική.