Αποσπάσματα από την Ημερίδα της 1ης Ιουνίου 2018

Αναρτήθηκαν στο κανάλι της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. τα αποσπάσματα από τις εργασίες της Ημερίδας της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. και του ΤΕΕ/ΤΚΜ που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουνίου 2018.

Τα αποσπάσματα επιλέχθηκαν με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής.

Παρακολουθείστε το βίντεο εδώ