Συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στη Διεθνή Διάσκεψη “CirClE2018 – Προκλήσεις για τα Νησιά την εποχή της Κυκλικής Οικονομίας”

ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., συνεπής στο ρόλο της για την διάδοση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και την προστασία των φυσικών πόρων, αποτελεί επίσημο χορηγό της Διεθνούς Διάσκεψης “CirClE2018 – Προκλήσεις για τα Νησιά την εποχή της Κυκλικής Οικονομίας”.

Η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018 στα Χανιά, υπό την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της διασυνοριακής συνεργασίας, στην ενδυνάμωση των πολυμερών σχέσεων, στην υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Η Διάσκεψη εστιάζει στις δυνατότητες εφαρμογής πρακτικών κυκλικής οικονομίας στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές, συμβάλλοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων όλων των εμπλεκόμενων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., με τη Σύμβουλο Ανάπτυξης του Συστήματος κα Άννα Μίχου, θα παρουσιάσει τη συμβολή της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων στην κυκλική οικονομία, την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης. Η ομιλία εντάσσεται στην Ενότητα “Επαναπροσδιορίζοντας τα απόβλητα και την κυκλική οικονομία”, που συντονίζει ο κ. Χάρης Μαμουλάκης, Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. θα μετέχει, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητριάδη, στο παράλληλο Business Forum που οργανώνεται από το Interreg MED Green Growth Community, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και πολιτικών υπευθύνων για τη δημιουργία και προώθηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

Το πλήρες πρόγραμμα της Διάσκεψης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, ενώ τη φόρμα εγγραφής για την παρακολούθηση των εργασιών, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Διάσκεψης https://circle2018.eu

Διαβάστε το πρόγραμμα της Διάσκεψης εδώ

 

Ανακοίνωση για συνεργασία στην Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να συνεργαστεί με Διπλωματούχο Μηχανικό ή Περιβαλλοντολόγο, για τις ανάγκες προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Π.Ε. Λέσβου και Λήμνου.

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πτυχίο Τμήματος Περιβάλλοντος.
  2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
  4. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Επίσης να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Ο/Η συνεργάτης θα πρέπει να έχει έδρα ως ελεύθερος επαγγελματίας στη Λέσβο.

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com, με την ένδειξη στο θέμα: θέση Λέσβου.

Ανακοίνωση για συνεργασία με μηχανικό στην Π.Ε. Αχαΐας

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να συνεργαστεί με Διπλωματούχο Μηχανικό, για τις ανάγκες προώθησης της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην Π.Ε. Αχαΐας.

Απαραίτητα προσόντα:
1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού.
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
4. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Επίσης να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Η έδρα του συνεργάτη θα είναι η έδρα του ως ελεύθερου επαγγελματία.

Η εταιρεία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com, με την ένδειξη στο θέμα: θέση Αχαΐας