Αναρτήθηκαν οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις των εισηγητών της Ημερίδας της 1ης Ιουνίου 2018

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις της Ημερίδας.

Μεταβείτε στη σελίδα