Πρόσληψη προσωπικού

Η ΑΝΑΝΕΜ Α.Ε. επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης Λειτουργίας, στη Θεσσαλονίκη,  στέλεχος με πλήρες ωράριο εργασίας.
Απαραίτητα προσόντα:
 1. Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Χημικού Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού. 
 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 3. Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Άριστη χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων. Η γνώση προγράμματος project manager θα συνεκτιμηθεί.
 5. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα. Επίσης να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
Η εταιρεία προσφέρει:
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
• Άριστο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές Εξέλιξης
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό έως 15 Μαΐου στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.anakem@gmail.com

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. προσκεκλημένη με ομιλία σε εκδήλωση του Money Show. Σάββατο 28/4/2018, ώρα 11.00

Αίθουσα: ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 12

11.00-13.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΟΔΣΑ

Θέμα: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Συντονιστής :

Κος Γιουτίκας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΚΜ

Εισηγητές :

 • Κος Γεράνης Μιχαήλ, Πρόεδρος Φ.Ο.Δ.Σ.Α.

 • Κος Δημητριάδης Ηλίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

 • Κος Παπαηλιόπουλος Ιωάννης – Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εταιρείας ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

 • Κα Στεργίου Βασιλική – Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΠΤΑ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

 • Κα Μαντούζα Άχη – Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSC

 • Κος Λαμπρογεώργος Νικόλαος Senior Account Manager Public Sector, Ελλάδα και Κύπρο, CISCO HELLAS SA
  Θέμα : » Το παράδειγμα στη Γρανάδα»

13.00-15.00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΦΟΔΣΑ

Θέμα : «Δράσεις αξιοποίησης της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητές :

 • Κα Κισκίνη Χρυσάνθη – Προϊσταμένη Τμήματος Ευρωπαϊκών Έργων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΠΚΜ

 • Κος Παπαγεωργίου Αλέξανδρος – Χημικός, Εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΑΕ

 • Κα Καϊσίδου Έλενα – Πρόεδρος της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ Α.Β.Τ.Ε.

 • Κος Μητσόπουλος Αναστάσιος – Γεωπόνος, Εκπρόσωπος της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ

Συμμετοχή της ΑΝΑΚΕΜ σε έσπερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΔ και της ΔΕΔΙΣΑ στα Χανιά

Σε εσπερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Κρήτης και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε., του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προσκλήθηκε η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον συνεργάτη κ. Ι. Παπαηλιόπουλο και την Σϋμβουλο Ανάπτυξης κα Α. Μίχου.

Στην Εσπερίδα παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Καλογερής και συμμετείχαν μηχανικοί, ανάδοχοι δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εκπρόσωποι χωματουργικών επιχειρήσεων, στελέχη της Δημόσιας διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες. Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, έγινε συζήτηση για τις διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Ευχές

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

σας ευχόμαστε

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση