Νέο ενημερωτικό έντυπο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Με ένα νέο καλαίσθητο ενημερωτικό τρίπτυχο φυλλάδιο εμπλουτίστηκαν οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, που οργανώνει σε συνεχή βάση η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.. Το νέο έντυπο απευθύνεται στους πολίτες, στους διαχειριστές -ιδιοκτήτες ή κατασκευαστές ιδιωτικών έργων και αναδόχους δημοσίων έργων- και στα στελέχη της δημόσιας διοίκησης.