Ανάπτυξη του ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Τις 28 έφτασαν οι μονάδες ανακύκλωσης ΑΕΚΚ που έχουν συμβληθεί με το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. Οι δύο νέες μονάδες που προστέθηκαν στο δίκτυο συνεργατών βρίσκονται στο Νομό Πιερίας και στο νησί της Θάσου.

Εξάλλου, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, το ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επιλέχθηκε για τη σύναψη προσυμφώνου συνεργασίας, για τις δύο μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ του Δήμου, οι οποίες βρίσκονται σε φάση αδειοδότησης.