Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» παρόν στην ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης με θέμα “Πως μπορεί να «απογειωθεί» η Ανακύκλωση στην Ελλάδα;”

Στις 10/7/2017 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ECO-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της Οικολογικής Εταιρίας Ανακύκλωσης με θέμα την «Απογείωση της Ανακύκλωσης». Σε μια χρονική στιγμή κρίσιμη για τη πορεία της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ως ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με τη μεγαλύτερη γεωγραφική εμβέλεια και το μεγαλύτερο αριθμό συνεργαζόμενων Μονάδων Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στην Ελλάδα, συμμετείχε στην παραπάνω εκδήλωση, προκειμένου να καταθέσει τις απόψεις της για τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να απογειωθεί η ανακύκλωση των ΑΕΚΚ.

Διαβάστε το δελτίο τύπου

Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ


↵ Πίσω στις Δράσεις