19/05/2017: ΗΜΕΡΙΔΑ “Έναρξη Θεσμού Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων στη Λέσβο”

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας.


 

↵ Πίσω στις Δράσεις