17/03/2017: ΗΜΕΡΙΔΑ «Έναρξη Θεσμού Ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Δημόσιων & Ιδιωτικών Έργων στη Θράκη»

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το πρόγραμμα της ημερίδας.


 

↵ Πίσω στις Δράσεις