Συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ

Οι εταιρείες Συλλογής και Μεταφοράς ΑΕΚΚ είναι υποχρεωμένες να συμβάλλονται με ένα ή περισσότερα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/2010 και να είναι εγγεγραμμένες στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) όπου αναγράφονται αναλυτικά οι εξαψήφιοι κωδικοί του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων που αντιστοιχούν στα απόβλητα που δικαιούνται να συλλέγουν και να μεταφέρουν.

Εταιρείες Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ ανά Περιφέρεια

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΔΕΙΑΣ Σ&Μ (ΑΔΑ/ΑΜ ΗΜΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ
Α.Κ. GROUP ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Ν. & ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. Ο.Ε. 38881/2027/Φ12/2017
(ΨΓΔΞΟΡ1Κ-756)
ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ - ΧΩΜΤΕΚ ΙΚΕ 8399/352/Φ12/2019
(Α.Μ. ΗΜΑ 376-1)
ΠΕΠΠΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Φ 6564/1307/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2013
(ΒΛ45ΟΡ1Κ-ΤΤ9)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 8530/22-12-2018
(7Ι1ΞΟΡ1Υ-ΘΜΠ)
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ 2187/6-4-2016
(62ΡΥΟΡ1Υ-ΕΚΦ)
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3663/24-5-2013
(ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-214)
ΑΜΒΡΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6887/29-09-2015
(ΒΖ4ΦΟΡ1Υ-ΜΥ5)
ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5353/26-07-2013
(ΒΛ4ΝΟΡ1Υ-Ν53)
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 5306/4-7-2016
(Ω851ΟΡ1Υ-ΕΦ6)
ΑΦΟΙ ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΥ ΟΕ 4245/22-6-2016
(724ΨΟΡ1Υ-ΔΟΩ)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 2709/25-4-2018
(7ΥΗ9ΟΡ1Υ-ΙΙΟ)
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ "ΕΡΓΟΚΑΔ" 4068/02-06-2014
(ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
Δ.ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 844/5-3-2020
(ΩΞΔΗΟΡ1Υ-ΟΒΦ)
ΕΛΔΙΑ ΑΕ 3120/20-05-2015
(6ΟΖΣΟΡ1Υ-ΦΓ0)
ΕΛΣΤΑΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΕ 2298/31-03-2014
(ΒΙΞΞΟΡ1Υ-ΓΩΩ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 4223/25-8-2017
(6745ΟΡ1Υ-ΔΘ4)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3028/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΑΙ6)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 5672/14-07-2014
(ΩΗ01ΟΡ1Υ-81Ο)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΝΕΡΑΤΖΗ 2426/12-4-2020
(ΨΘΧΦΟΡ1Υ-Κ3Ο)
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 8529/22-12-2017
(6Υ4ΔΟΡ1Υ-Σ8Ρ)
ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 7036/10-10-2016
(Ω3Ω8ΟΡ1Υ-ΓΙΨ)
ΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΤΕΒΕ 7252/14-11-2017
(7Κ58ΟΠ1Υ-Ζ77)
ΛΙΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΌΣ 4380/19-7-2013
(ΒΕΖ2ΟΡ1Υ-ΛΝ1)
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1571/14-3-2018
(ΨΜΥ4ΟΡ1Υ-ΝΔΨ)
Μ&Κ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 7310/14-10-2016
(ΩΝ8ΔΟΡ1Υ-04Φ)
ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6ΘΙΑΟΡ1Υ-ΑΤΜ
(3726/10-07-2017)
ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 1019/27-2-2017
(6ΕΗΧΟΡ1Υ-Α4Ι)
ΜΑΡΤΖΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8687/4-1-2018
(7ΔΑΤΟΡ1Υ-ΧΡΠ)
ΜΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 3651/28-5-2020
(Α.Μ. ΗΜΑ 9086-1)
ΜΠΑΝΑΒΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9277/12-12-2019
(63ΩΞΟΡ1Υ-ΛΣΒ)
ΜΠΛΟΥΜΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 3808/28-6-2017
(ΩΟΕΖΟΡ1Υ-ΟΦΘ)
ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ 6122/10-9-2018
(ΩΜΦΖΟΡ1Υ-ΨΓΧ)
ΜΠΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1156/7-3-2017
(Ω2ΤΘΟΡ1Υ-ΙΓΓ)
ΜΠΡΑΤΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 9657/17-01-2014
(ΒΙΨΒΟΡ1Υ-ΦΚΘ)
ΝΙΖΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5647/16-08-2011 & 4226/21-06-2011
(4ΑΜΕΟΡ1Υ-ΥΝΡ)
ΝΤΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3664/24-5-2013
(ΒΕΝ8ΟΡ1Υ-209)
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2481/21-04-2015
(67Δ9ΟΡ1Υ-ΖΞ8)
ΞΕΝΙΔΗΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 6932/6-10-2016
(ΩΟ7ΡΟΡ1Υ-55Ζ)
ΠΑΛΙΑΧΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1967/21-03-2018
(Ω1ΤΗΟΡ1Υ-ΨΡΙ)
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8590/1-12-2016
(ΩΥ5ΓΟΡ1Υ-Τ1Τ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5389/19-7-2018
(6872ΟΡ1Υ-Ζ64)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 8477/30-10-2018
(Ω0ΡΣΟΡ1Υ-6Χ2)
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3027/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-2ΓΨ)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7897/28-11-2013
(ΒΛ12ΟΡ1Υ-ΠΞ8)
ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ 4035/22-6-2018
(6ΦΡΔΟΡ1Υ-8ΔΑ)
ΣΑΦΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 7610/21-11-2017
(61ΒΖΟΡ1Υ-66Υ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 8748/15-12-2015
(6ΓΛΚΟΡ1Υ-Η31)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3026/30-04-2014
(ΒΙ0ΕΟΡ1Υ-ΒΒ8)
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006/02-04-2012
(Β4Ω9ΟΡ1Υ-Ω5Γ)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 10324/03-02-2017
(6Δ63ΟΡΥ-ΔΕΦ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 5332/23-8-2019
(Ω5Α2ΟΡ1Υ-ΣΜ4)
ΤΖΗΜΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5170/13-7-2015
(71ΓΘΟΡ1Υ-ΤΨΒ)
ΤΖΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 8452/09-01-2013
(ΒΕΦ2ΟΡ1Υ-ΙΘΚ)
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΗ 5962/29-08-2016
(6ΞΝΝΟΡ1Υ-Ν6Κ)
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4766/03-07-2013
(ΒΛ4ΨΟΡ1Υ-Α7Ο)
ΥΙΟΙ Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΣ ΟΕ 6872/10-9-2018
(Ω4ΦΖΟΡ1Υ-7Ι3)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014
(7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3717/15-05-2014
(ΒΙΦΑΟΡ1Υ-4Ε9)
ΧΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 173282/3401/22-4-2015
(ΩΟ247ΛΛ-ΩΑ7)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 4095/22-6-2018
(7ΘΣΚΟΡ1Υ-ΤΙΝ)
2G Facility Management 3814/16-6-2015
(ΩΑΜΩΟΡ1Υ-1ΕΣ)
ANTIPOLLUTION ANE 6275/124/20-2-2015
(ΩΝΤΠ465ΦΘΗ-ΤΕ8)
INTERGEO ΕΠΕ 2037/03-05-2017
(ΩΓΡΥΟΡ1Υ-ΜΚΑ)
ECO TRANS ΕΠΕ 8852/16-12-2015
(71Α3ΟΡ1Υ-Υ49)
EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 4068/02-06-2014
(ΒΙΥΚΟΡ1Υ-Ψ0Γ)
REPLAN AΕ 5776/29-8-2018
(61Ν0ΟΡ1Υ-ΛΔΥ)
QOSE ELJANA 1024/7-3-2017
(Ω2Μ8ΟΡ1Υ-ΟΤΑ)
VALMETAL MON IKE 2198/02-04-2018
(68ΓΚΟΡ1Υ-13Σ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ 1592/11-5-2017
(7ΥΤ5ΟΡ1Υ-ΔΞ5
Α&Γ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. 2627/27-7-2020
(ΩΦ8ΤΟΡ1Υ-6ΗΟ)
ΑΜΑΝΕΤΙΔΗΣ Α.Ε. 4275/8-12-2015
(ΩΙΗΙΟΡ1Υ-Φ2Ρ)
ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 2214/13-6-2017
(ΩΠΑΦΟΡ1Υ-7Θ9)
ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ ΟΕ 2673/10-8-2015
(6ΒΑΝΟΡ1Υ-ΩΥΜ)
ΑΦΟΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΕ 2246/1972/8-6-2017
(ΩΒΣΙΟΡ1Υ-Ξ1Σ)
ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙΔΗ ΟΕ 2216/8-7-2020
(6ΑΗΣΟΡ1Υ-ΒΙΜ)
ΑΦΟΙ Χ. ΚΑΙ Α. ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΟΕ 3686/16-9-2016
(ΩΝΜΡΟΡ1Υ-ΚΔΚ)
ΔΙΑΣ-ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4115/20-11-2015
6792ΟΡ1Υ-1Β2
ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ ΑΕ 1675/22-5-2017
(73ΘΛΟΡ1Υ-0ΦΠ)
ΖΑΛΕΜΙΔΗΣ ΤΖΑΝΗΣ 5209/2012/12-2-2013
(ΒΕΥΣΟΡ1Υ-Σ19)
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ 1593/10-5-2017
(Ω7ΟΩΟΡ1Υ-3ΦΙ)
ΜΑΝΙΟΥ ΝΤΑΒΗ Μ ΙΚΕ 3516/05-09-2017
(7Α2ΦΟΡ1Υ-Φ11)
ΜΕΔΟΥΣΑ ΑΕ 201/25-1-2018
(Ψ7ΣΘΟΡ1Υ-81Ω)
ΜΕΚΟΝ ΑΕ 4115/20-11-2017
(6792ΟΡ1Υ-1Β2)
ΜΕΧΜΕΤ ΟΖΤΣΑΝ Τ. ΙΣΜΕΤ 1474/19-4-2019
(Ψ4Ξ8ΟΡ1Υ-ΧΨΣ)
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 2832/ 26-07-2016
(6ΨΒ6ΟΡ1Υ-ΖΗΓ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2743/1-9-2020
(ΩΓΖΩΟΡ1Υ-3Σ1)
ΠΙΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1372/7-4-2016
(77ΧΖΟΡ1Υ-ΕΒΘ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 1371/11-04-2016
(ΩΡ6ΥΟΡ1Υ-7ΓΔ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 2367/11-7-2019
(6Μ5ΚΟΡ1Υ-ΓΞ8)
ΤΣΙΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4036/23-10-2014
(ΩΙΠΚΟΡ1Υ-12Ι)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 5741/25-8-2014
(7ΡΞ4ΟΡ1Υ-ΩΡ4)
ΧΑΛΚΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 3399/2-10-2019
(ΩΛ7ΚΟΡ1Υ-ΝΥΙ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2163/19-6-2017
(6889ΟΡ1Υ-ΡΨΤ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3515/9-10-2019
(6Ο0ΚΟΡ1Υ-ΥΝΣ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1874/25-5-2018
(ΩΜΞΛΟΡ1Υ-Π6Β)
2G Facility Management IKE 2272/4-8-2015
70ΤΤΟΡ1Υ-7Γ1
ECO TRANS ΕΠΕ 91/16-1-2018
(7Σ8ΘΟΡ1Υ-7ΘΧ)
European Recycling & Waste ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2371/3-8-2015
(Ω5Β1ΟΡ1Υ-ΡΨΕ)
RECATEC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ 4618/30-12-2015
(7Π4ΨΟΡ1Υ-ΓΚΥ)
VALMETAL MON IKE 2895/18-07-2017
(ΩΣΘΥΟΡ1Υ-6ΩΤ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 243995/16-1-2019
(ΩΡΤ1ΟΡ1Φ-087)
ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ 116194/09-08-2016
(ΩΓΑ2ΟΡ1Γ-ΛΕ1)
ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 177619/16-11-2016
(Ω4Γ9ΟΡ1Γ-4Α3)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 139775/92430/6-9-2018
(ΩΤΓΡΟΡ1Γ-ΗΧ9)
ΔΕΛΗΒΑΝΗΣ ΑΤΕΒΕ 17783/12-2-2016
(ΩΠ9ΧΟΡ1Γ-ΣΤ5)
ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ 122026-28/8/2017
(ΩΣΖΓΟΡ1Γ-35Α)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214340/22-10-2018
(ΨΨΨΙΟΡ1Φ-ΒΦ6)
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 704/3-1-2019
(ΩΜ79ΟΡ1Γ-1ΛΙ)
ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 105854/10-7-2018
(ΩΛΟΚΟΡ1Γ-3ΨΞ)
ΚΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 33701/16-3-2020
(ΩΛΓΗΟΡ1Γ-63Η)
ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28436/16-1-2020
(6ΧΑΗΟΡ1Φ-76Φ)
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΚΑΙ Κ ΟΕ 101401/13-7-2016
(71Σ3ΟΡ1Γ-Ω7Η)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 59961/2523/22-12-2015
(7Π8ΙΟΡ1Γ-8Κ1)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛ ΜΟΝ ΕΠΕ 17764/875/27-05-2015
(ΩΦΜΖΟΡ1Γ-ΧΟΧ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 111460/6-8-2019
(6Δ26ΟΡ1Γ-ΘΣΟ)
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 63978/2-5-2018
(6ΜΨ3ΟΡ1Γ-ΖΤΤ)
ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 67102/13.05.2019
(78ΘΥΟΡ1Γ-Υ1Ε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1481555/11-11-2016
(ΩΩΩ1ΟΡ1Γ-ΦΕΤ)
ECO TRANS ΕΠΕ 19797/7-2-2018
(7Θ4ΣΟΡ1Γ-Φ1Δ)
VALMETAL MON IKE ΟΙΚ110426/03-08-2017
(6Β6ΧΟΡ1Γ-ΗΤΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΤΤΕ 40859/19-3-2019
(964ΡΟΡ1Γ-00Δ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 78635/04.06.2019
(ΩΜΤΝΟΡ1Γ-ΙΧΗ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 111352/6-8-2019
(Ψ4ΝΣΟΡ1Γ-98Ω)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 174219/10-11-2016
(6ΦΔΑΟΡ1Γ-0ΞΕ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΒΡΑΝΑΣ ΑΤΕ 3322/215735/30-1-2018
(6Ν4ΔΟΡ10-ΞΟΒ)
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ - ΜΙΧΟΛΙΤΣΗΣ Γ ΙΚΕ 719/46998/16-04-2019
(6Θ9ΝΟΡ10-ΚΤΞ)
ΑΤΡΑΞ ΑΤΕ 286/19013/16-3-2018
(ΩΤΥΨΟΡ10-ΜΡΩ)
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 1406/78363/2-8-2018
(7ΝΙΛΟΡ10-ΛΓΠ)
ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 285/19011/16-03-2018
(Ψ7ΦΣΟΡ10-55Δ)
ΜΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2408/148252/01-10-2018
(6ΚΩΧΟΡ10-0ΧΙ)
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1360/83987/25-6-2019
(7Ζ1ΧΟΡ10-ΒΗΦ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 946/50257/21-04-2016
(7Ν6ΜΟΡ10-ΘΣΑ)
ΣΙΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝ ΑΡΕΤΟΥΛΑ 734/48234/17-04-2019
(6ΞΚΥΟΡ10-ΓΗΘ)
ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ 1091/62872/17-5-2018
(6ΧΩ7ΟΡ10-Ο9Τ)
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 1256/68041/19-05-2016
(69ΡΚΟΡ10-ΗΙ6)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 1761/107521/23-8-2019
(ΩΣ43ΟΡ10-ΕΗΥ)
Φ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(ECOPLAN) 1698/97827/12-9-2017
(Ω97ΒΟΡ10-4ΩΟ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1261/71320/04-06-2018
(7ΔΩ0ΟΡ10-ΨΘΦ)
SOLIS ΑΕ 283/18998/8-3-2018
(ΩΙΒΕΟΡ10-ΤΨΟ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε. Α.Μ. ΗΜΑ 235056 – 1
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 2581/122182/10-8-2018
(75Ν8ΟΡ10-ΞΗ2)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 1203/50107/18-04-2016
(Ω71ΦΟΡ10-3ΘΒ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 1733/108013/4-9-2019
(6Φ8ΔΟΡ10-ΟΗΡ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 1497/70465
(Ω5Ε0ΟΡ10-ΖΜΝ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΓΡΙΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 23743/24-4-2017
(6082ΟΡ1Ι-ΥΜΑ)
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ 56113/30-01-2013
(ΒΕΙΞΟΡ1Ι-ΒΕΚ)
ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ 59550/27-9-2017
(6ΨΙΛΟΡ1Ι-ΑΛΤ)
ΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 78999/11-12-2017
(ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
ΚΑΛΑΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 77513/ΑΦ 6.1.16.1
(ΨΣΓ8ΟΡ1Ι-ΟΦΕ)
ΚΑΡΓΑΣ ΕΠΑΜ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 57856/18-10-2019
(Ψ6ΣΛΟΡ1Ι-3ΞΜ)
ΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23743/24-04-2017
(ΩΡ8ΜΟΡ1Ι-ΓΡΧ)
Κ.ΣΙΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΛΑΤΟΒΟΞΙΤΕ Α.Ε. 1439/ΑΦ6.1.16.1/20-08-2018
(6ΔΥ2ΟΡ1Ι-ΒΦΠ)
ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ 57855/18-10-2019
(998ΣΟΡ1Ι-ΒΝΞ)
ΠΡΑΞΙΣ ΑΕ 78780/ΑΦ 6.1.16.1/8-12-2017
(ΨΓΡΖΟΡ1Ι-Μ00)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 66180/1648/ΑΦ6.1.16.1/29-07-2014
(ΩΖΒΨΟΡ1Ι-ΙΜΥ)
ΤΕΧΝΗ ΑΕ 79022/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017
(6Σ8ΤΟΡ1Ι-ΑΦΑ)
ΤΕΧΝΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ 79018/ΑΦ 6.1.16.1/11-12-2017
(ΩΗΓΒΟΡ1Ι-ΗΨΚ)
ΤΡΑΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18967/27-3-2018
(ΩΓ5ΡΟΡ1Ι-ΓΕΞ)
ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 99937/19-12-2014
(7ΞΛΥΟΡ1Ι-ΓΜΗ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 48703/17-7-2015
(ΩΚΠΘΟΡ1Ι-1ΡΜ)
INTERGEO ΕΠΕ 36005/18-3-2014
(ΒΙΞΕΟΡ1Ι-4ΤΙ)
ECO TRANS ΕΠΕ 7828/4-2-2016
(6ΒΚΧΟΡ1Ι-4Σ2)
NORTH AEGEAN SLOPS A.E. 77316/1839/07-2-2014
(ΒΙΡ5ΟΡ1Ι-ΧΠΞ)
VALMETAL MON IKE 68123/ΑΦ6.1.16.1/27-10-2017
(75NIOΡ1I-ΦΔΣ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 3232/171388/9-2-2015
(76Ι8ΟΡ1Φ-1Η2)
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 189967/24-8-2017
(ΩΠΥΗΟΡ1Φ-0ΚΔ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 213237/22-10-2018
(7ΥΨΘΟΡ1Φ-ΩΩΣ)
ΚΡΙΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 83880/16-5-2018
(6ΜΒΓΟΡ1Φ-27Ο)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 49068/26-3-2018
(6ΜΞ3ΟΡ1Φ-241)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 101698/03-06-2019
(6ΑΡΖΟΡ1Φ-4ΔΗ)
ΤΕΔΡΑ ΑΤΠΕ 144044/5-8-2019
(ΩΘΙΜΟΡ1Φ-ΓΨΕ)
ΤΕΡΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 65043/4-4-2018
(7ΜΜ5ΟΡ1Φ-ΜΙΗ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 164530/9-11-2016
(7Τ4ΡΟΡ1Φ-ΓΓΩ)
RECYCLING CENTER A SCHINAS IKE 97502/27-6-2017
(7Ξ46ΟΡ1Φ-ΠΧ5)
WASTE MANAGEMENT ΣΧΟΙΝΑΣ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 179027/18-8-2017
(7Ξ3ΓΟΡ1Φ-ΩΤΧ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 305956/8-5-2018
(6ΘΧ3ΟΡ1Φ-ΟΛΛ)
ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 214232/19-12-2018
(Ω8Β5ΟΡ1Φ-6ΔΖ)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 214220/19-12-2018
(73Λ7ΟΡ1Φ-ΠΤΒ)
ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 276234 ΠΕ/19-2-2020
(ΩΒΡΨΟΡ1Φ-ΟΞΒ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 22855/10592ΠΕ/28-11-2014
(60ΧΑΟΡ1Φ-3ΓΤ)
ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 126309/10-10-2018
(6ΩΧΑΟΡ1Φ-9ΞΜ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 9953/4757/ΠΕ/23-06-2014
(7Τ86ΟΡ1Φ-0Α6)
ECOEPTANISOS ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35465/7-6-2018
(6ΕΖΥΟΡ1Φ-Β1Ω)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1011/24-5-2019
(ΩΥΞΧΟΡ1Θ-ΟΦΔ)
ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 3002/2-10-2018
(ΩΩΩΝΟΡ1Θ-ΤΛΔ)
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CLEAN ENVIRONMENTAL 3061/21-11-2013
(ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 3061/21-11-2013
(ΒΛ1ΥΟΡ1Θ-ΣΝΔ)
ΔΑΜΑΝΑΚΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1945/7-9-2018
(6ΘΒΒΟΡ1Θ-08Π)
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.(ΚΡΕΤΑΝ Α.Ε.) 454/27-3-2018
(ΩΙΠ1ΟΡ1Θ-ΣΒΧ)
ΙΝΤΕΡΓΚΕΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΠΕ 2639/25-9-2013
(ΒΛ9ΑΟΡ1Θ-5ΞΟ)
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1467/31-5-2019
(ΨΨΡ8ΟΡ1Θ-Ρ34)
ΚΑΣΤΑΝΟΣ Γ ΚΑΙ Ι ΟΕ 1759/18-6-2019
(6ΜΝΔΟΡ1Θ-Υ23)
ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2768/29-09-2016
(ΩΣ1ΨΟΡ1Θ-Ρ7Η)
ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΑΙΚ.- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΟΕ 1615/12-5-2018
(7ΛΚ2ΟΡ1Θ-Ψ2Χ)
ΜΙΧΑΗΛ Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 916/18-6-2019
(Ω9Ν5ΟΡ1Θ-7ΦΦ)
ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2055/9-7-2018
(ΩΤΕΞΟΡ1Θ-ΟΧΕ)
ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕΒΕ 3357/13-2-2014
(ΒΙΡ8ΟΡ1Θ-ΥΑ9)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 3472/16-11-2016
(ΨΧ4ΒΟΡ1Θ-Ε89)