ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ

Τα αδρανή απόβλητα μετατρέπουν την εξορυκτική δραστηριότητα στα λατομεία από πληγή για το φυσικό περιβάλλον σε παρέμβαση που μπορεί να αποκατασταθεί.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. έχει λάβει επάρκεια αποκατάστασης ανενεργών λατομείων από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται:

α) με την εταιρεία Μεσογειακή Ανάπλαση ΙΚΕ και την ΑΝΑΕΚΚ για την αποκατάσταση του δημόσιου ανενεργού λατομείου πρώην «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ».  Στον χώρο παραλαμβάνονται απόβλητα εκσκαφών "χώματα κα πέτρες" με κωδ. ΕΚΑ 17 05 04 τα οποία δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξεργασία, όπως διαλογή, θραύση, κοσκίνιση.

 

Αποκατάστααση χώρου πρώην ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

  Κορωπί Αττικής
2310595085 / 6936800818

β) με την εταιρεία Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. για αποκατάσταση λατομείου.

 

Λ.ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ
  ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
6944477016
    www.kentepozidis.gr