ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Διαχειριστές ΑΕΚΚ είναι οι:
• κατασκευαστές και εργολήπτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων
• φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης συλλογής και μεταφοράς
• ιδιώτες που δεν έχουν αναθέσει ένα έργο σε εργολάβο
• ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς (π.χ. δήμοι) και οργανισμοί οι οποίοι εκτελούν έργα με αυτεπιστασία

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων από 10000 δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συμβάλλει στην κατασκευή των μεγάλων έργων στην περιοχή εμβέλειάς της, συνεργαζόμενη με ηγετικές εταιρείες στον κλάδο των κατασκευών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα έργα:

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Μετρό Θεσσαλονίκης
Αγωγός ΤΑΡ
Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Ανισόπεδος Κόμβος Κ16 – Συμβολή ΠΑΘΕ και Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης
Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού
Αεροδρόμια Χανίων και Κεφαλλονιάς

 

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. βρίσκεται κοντά σε κάθε μικρό έργο τοπικής εμβέλειας. Ενδεικτικά:
 

Συντήρηση και Βελτίωση Κτιρίων
Κατεδάφιση κατοικιών και λοιπών κτισμάτων
Ανακαίνιση οικιών

 

Η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. στηρίζει τα έργα των δήμων για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται από δραστηριότητές τους.