Παρουσιάσεις και Ομιλίες Εργαστηρίου 19/3/2022

 

 

Μανώλης Γραφάκος
Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σύντομος Χαιρετισμός
Νικόλας Χιωτάκης
Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
Χαιρετισμός
Ηλίας Δημητριάδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Δευτερογενή Αδρανή Υλικά – Ο τελικός κρίκος στην αλυσίδα της Κυκλικής Οικονομίας
Βίκυ Κούρου
Αν. Διευθύντρια Δημοσίων Συμβάσεων, Γ.Γ. Υποδομών
Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την χρήση ανακτώμενων αδρανών από ΑΕΚΚ 
Σοφία Τζαρούχη
Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης ΕΟΑΝ
Η  Εναλλακτική Διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
Μαρία Ταξιάρχου
Αν. καθηγήτρια Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, ΕΜΠ
Ανάπτυξη τελικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από ΑΕΚΚ
Μπούλιας Αλέξης
Δ/ντής Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πιστοποίηση Ανακυκλωμένων Αδρανών Υλικών με CE
Φίλιππος Αβρανάς
Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)
Προτάσεις για την χρήση ανακυκλωμένων αδρανών υλικών στα δημόσια έργα
Ιωάννης Παπαηλιόπουλος
Πρόεδρος ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ στη μονάδα και παραγόμενα δευτερογενή υλικά
Μανώλης Γραφάκος
Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ομιλία