«Δευτερογενή υλικά από την επεξεργασία ΑΕΚΚ – προοπτικές χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά έργα»

Αποτελέσματα του εργαστηρίου για την χρήση των δευτερογενών υλικών από την επεξεργασία αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου, με τις ομιλίες και τις παρουσιάσεις, τα κρίσιμα σημεία που εντοπίστηκαν και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, θα αναρτώνται σταδιακά στην παρούσα σελίδα.

1. Η συνοπτική περιγραφή των τοποθετήσεων και των παρεμβάσεων βρίσκεται εδώ

2. Οι παρουσιάσεις  και οι ομιλίες των εισηγητών είναι αναρτημένες εδώ

3. Το βίντεο με τις εργασίες του εργαστηρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο κανάλι της ΑΝΑΚΕΜ στο Youtube

4. Φωτογραφίες από το Εργαστήριο είναι αναρτημένες εδώ

 

Πρόγραμμα Εργαστηρίου