ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.

Ηλίας Γ. Δημητριάδης

Διπλ. Μηχανικός Διαχείρισης Αποβλήτων (RWTH Aachen)