Διακηρύξεις

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΚΑΙ ISO 45000:2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΚΑΙ ISO 45000:2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΡΚΑΜΙ” Δ.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»