Διακηρύξεις

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΚΑΙ ISO 45000:2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ΚΑΙ ISO 45000:2018 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΕΜ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΑΡΚΑΜΙ” Δ.Δ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»